Daily Sunnah – Sabar yang Dituntut dan Sempurna Pahalanya

Hadith riwayat Al-Bukhari no. 1302 dan Muslim no. 926 daripada Anas bin Malik RA. Sunnah ini muncul apabila Rasulullah SAW melewati seorang perempuan yang sedang menangis di kubur, lalu menasihatinya untuk bertakwa dengan meninggalkan tangisan kecewa dan bersabar. Wanita itu yang tidak mengenali Baginda SAW meminta beliau dibiarkan kerana musibah tersebut menimpa dirinya dan bukan menimpa orang lain. Apabila diberitahu oleh orang di sekeliling bahawa yang menasihatinya adalah Rasulullah SAW, beliau datang menemui Rasulullah SAW yang kemudian bersabda hadis ini.

Hadis ini menjelaskan sifat sabar yang dituntut dan sempurna pahalanya. Ibn Hajar al-Asqalani menyebut maksud hadis ini, ‘Apabila ada thabat diri (tetap terima) ketika mula-mula berlaku sesuatu yang menikam hati serta mengandungi rasa kecewa, itulah kesabaran yang sempurna yang memberinya pahala (besar)’ (Fath al-Bari, 3/149).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: