Alhamdulillah

Alhamdulillah ialah perkataan bahasa Arab yang bermaksud “Segala puji bagi Allah”. Sebagai orang Islam, menyebut Alhamdulillah setiap hari adalah sangat penting seperti yang disarankan di dalam Al-Quran dan Hadith. Perkataan Alhamdulillah disebut berkali-kali di dalam al-Quran untuk menggambarkan Allah yang Maha layak dipuji kerana zat-Nya, sifat-Nya, nikmat-Nya, rahmat-Nya dan panduan kehidupan yang diberikan oleh-Nya.

Alhamdulillah memberi maksud puji dan puja kepada Allah SWT, Tuhan yang Satu, yang Maha Esa.

Alhamdulillah merupakan kata-kata indah yang dikhususkan kepada Allah SWT sahaja, Tuhan pemberi rezeki dan nikmat-Nya kepada manusia. Lantas, pujian yang selayaknya hanyalah perlu diberi kepada Allah yang telah menyediakan segala-galanya untuk kita semua

Ungkapan Alhamdulillah ialah satu-satunya lafaz yang diajar Allah SWT untuk menzahirkan kesyukuran secara lisan oleh hamba-Nya ke atas segala nikmat yang telah diberikan. Dengan menzahirkan rasa syukur yang tidak putus-putus, Allah SWT akan menambah lagi nikmat yang akan diberikan kepada hamba-hamba-Nya kerana Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Allah SWT tidak melihat kekayaan serta kedudukan manusia, tetapi mengukur manusia dengan ketaqwaan, ketaatan dan kesyukuran hamba-Nya.

Kelebihan Tasbih, Tahmid & Takbir

Dari Abu Hurairah berkata, “Pernah datang sahabat yang miskin kepada Nabi SAW seraya berkata, “Orang-orang kaya, dengan harta benda mereka itu, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi, juga kenikmatan yang abadi. Karena mereka melaksanakan solat seperti juga kami melaksanakan solat. Mereka puasa sebagaimana kami juga puasa. Namun mereka memiliki kelebihan disebabkan harta mereka, sehingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan harta tersebut, dapat melaksanakan umrah bahkan dapat berjihad dan bersedekah.” Maka Rasulullah pun bersabda: “Mahukah aku sampaikan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian ambil (sebagai amal ibadah) kalian akan dapat mengatasi (darjat) orang-orang yang sudah mengalahkan kalian tersebut, dan tidak akan ada yang dapat mengalahkan kalian dengan amal ini sehingga kalian menjadi yang terbaik di antara kalian dan di tengah-tengah mereka kecuali bila ada orang yang mengerjakan seperti yang kalian amalkan ini. Iaitu kalian membaca tasbih (Subhaanallah), membaca tahmid (Alhamdulillah) dan membaca takbir (Allahu Akbar) setiap selesai solat sebanyak tiga puluh tiga kali.” (HR Bukhari No: 798)

Bila Untuk Melafazkan Alhamdulillah

  • Berzikir untuk mengingati, bersyukur dan berterima kasih kepada Allah SWT, Tuhan seluruh alam.
  • Ketika sedang menunggu, ucapkan Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar berulang kali.
  • Apabila anda mengingati pencapaian dan kejayaan diri yang dinikmati, ucaplah Alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Dengan menyebut Alhamdulillah, kita mengakui bahawa tiada apa yang boleh berlaku tanpa kehendak Allah yang Maha Besar. Mengingati kebesaran Allah dengan berterima kasih kepada-Nya memusnahkan ego sendiri dan menghalang diri daripada menjadi bongkak dan sombong. Segala yang kita nikmati di dunia ini semata-kata kurniaan Allah SWT waima cahaya matahari dan nafas yang kita hembuskan setiap detik.

Alhamdulillah bukanlah sekadar perkataan, sebaliknya ia ialah komitmen kita untuk merendah diri kepada Yang Maha Agung, dan mengakui bahawa Dia lah yang mengatur dan menguruskan segala aspek kehidupan kita di dunia ini. 

Melafazkan perkataan Alhamdulillah adalah pengiktirafan bahawa terlalu banyak nikmat kurniaan Allah yang telah diberi kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang sentiasa mensyukuri pemberian Allah setiap masa dan keadaan.

Alhamdulillah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: