Daily Sunnah – Doa Masuk Pasar(aya)

Masuk pasar atau pasaraya juga ada adabnya di dalam Islam supaya kita memperoleh ganjaran yang ditawarkan. Elakkan daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang ditegah oleh syarak seperti penipuan dalam jual beli, riba, lagha, lalai dari mengingati, dan seumpama dengannya. Semoga semua kita sentiasa berada di bawah lindungan Allah SWT.

Blog at WordPress.com.

Up ↑