Jom Ulang Kaji! 10 Malaikat dan Tugas Mereka

Malaikat adalah hamba Allah SWT yang sangat dekat dan didekatkan kepada-Nya (muqarrabin). Oleh itu hamba ini disebutkan-Nya sebagai malaikat (al-malik, maharaja), yang sangat kuat dan kental unsur-unsur ketuhanan yang berada dalam dirinya. Mari ulangkaji 10 nama malaikat yang perlu diimani dan tugas mereka.

9. ASMAUL HUSNA – AL-AZIZ (Yang Maha Perkasa)

Asmaul Husna yang kesembilan ialah Al-Aziz, Yang Maha Perkasa, juga membawa maksud Yang Maha Mulia. Kehebatan Allah SWT boleh dilihat daripada ayat-ahat-Nya yang manzurah (kejadian atau peristiwa yang boleh dilihat), iaitu segala kejadian luar biasa yang berlaku pada suatu masa di dunia ini.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑