Jom Kenali Malaikat Jibril – Pemimpin Seluruh Malaikat

Jibril AS ialah malaikat yang memimpin seluruh malaikat dan bertugas menyampaikan wahyu Allah SWT. Malaikat Jibril AS Adalah malaikat yang sangat dipercayai oleh Allah SWT untuk menyampaikan pesanan ketuhananan berupa wahyu dan ilham kepada para nabi, rasul, para kekasih-Nya dan hamba yang dikehendaki-Nya. 

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑