Jom Kenali Malaikat Mikail – Pengagih Rezeki Allah

Malaikat Mikail AS ialah malaikat yang memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah SWT. Ia sangat dipercayai untuk mengatur dan membahagikan rezeki dan rahmat-Nya kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, bahkan seekor semut di tengah gurun serta seekor plankton yang hidup di dasar laut juga sudah Allah tentukan rezekinya sepanjang hidup dan kehidupannya. 

Mikail AS juga bertugas sebagai pemimpin para Malaikat Karubiyyun yang menjadi pembantunya dalam bidang masing-masing yang sentiasa bersedia melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkannya yang sesuai dengan perintah Allah SWT kepadanya. 

Malaikat Mikail AS juga diberi fungsi dan peranan di sisi Allah yang berhubung dengan fungsi ekosistem alam ini, seperti mengatur jenis cuaca, iklim, mahupun musim, mengatur beraraknya awan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sebagainya. 

Apa pun yang terdapat di darat dan di lautan tidaklah luput daripada pengawasan Malaikat Mikail AS, yang pada hakikatnya berada dalam pengawasan dan aturan Allah Tuhan Penguasa Alam. 

Sebagai bukti kemuliaannya Allah SWT menyebutkannya secara khusus dalam firman-Nya, “Sesiapa memusuhi Allah (dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahNya) dan memusuhi Malaikat-malaikatNya dan Rasul-rasulNya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, (maka ia akan diseksa oleh Allah) kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir.”(Al-Baqarah 2:98) 

Dalam hadis Ibnu Abbas RA yang diriwayatkan oleh at-Tabrani, Rasulullah SAW berkata kepada Malaikat Jibril, “Apakah tugas yang diberikan kepada Mikail?” Jibril menjawab, “Ia ditugaskan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menurunkan air hujan.” Sedangkan Imam Ahmad dalam kitab Musnad-nya meriwayatkan dari Anas Ibnu Malik RA dari Nabi SAW bahawa baginda bertanya kepada Jibril AS, “Mengapa aku tidak pernah melihat Mikail ketawa meskipun cuma sekali?” Malaikat Jibril menjawab, “Mikail tidak pernah ketawa sejak api neraka diciptakan.”

Di samping tugas di atas, Mikail AS juga sering mendampingi Jibril AS dalam melaksanakan tugasnya, di antaranya: 

  • Mendampingi Malaikat Jibril AS dalam menyampaikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim AS, dan isterinya Sarah mengenai kelahiran Ishak dan Ya’kub dari Ishaq. 
  • Mendampingi Malaikat Jibril AS dalam melindungi Nabi Muhammad SAW ketika Perang Badar Al-Kubra. Mengenai perkara ini, Ibnu Jarir at-Tabari berkata dalam kitab Musnadnya dari Ali bin Abi Talib RA, dia berkata, “Malaikat Jibril AS turun dengan mempimpin seribu malaikat dari sebelah kanan Rasulullah SAW dan Abu Bakar RA ada di sana. Kemudian Malaikat Mikail AS turun dengan mempimpin seribu malaikat dari sebelah kiri Rasulullah SAW sedangkan aku berada di dalamnya (di tengah-tengahnya).”
  • Mendampingi Malaikat Jibril AS dalam melindungi Nabi Muhammad SAW dalam Perang Uhud. Dalam perkara ini, Sa’ad bin Abi Waqash RA berkata, “Saya telah melihat Rasulullah SAW ketika Perang Uhud, beliau bersama dua orang yang mempertahankannya (melindunginya) berpakaian putih, kedua orang itu gigih (teguh) sekali dalam pertempurannya, belum pernah saya melihat kedua orang itu sebelum perang atau sesudahnya.” (HR Bukhari dan Muslim) Adapun kedua orang yang melindungi Nabi SAW yang telah dilihat Sa’ad bin Abi Qaqash itu adalah Malaikat Jibril AS dan Mikail AS. 
  • Mendampingi Malaikat Jibril AS dalam menyampaikan berita kepada Nabi Lut AS akan datangnya azab Allah SWT atas isterinya serta kaumnya yang melakukan perbuatan homoseksual. 
  • Ketika Malaikat Jibril AS membedah dada Nabi Muhammad SAW sebelum peristiwa Israk dan Mikraj untuk disucikan hati Nabi kerana akan diisi dengan iman, Islam, yakin dan sifat Hilm. Pada peristiwa itu, Malaikat Mikail bertugas membawa air dari Telaga Kautsar yang ada di dalam syurga untuk mencuci hati Nabi SAW. 
  • Dalam peristiwa Israk dan Mikraj Nabi Muhammad SAW, Malaikat Mikail bersama-sama Malaikat Jibril turut serta mendampingi Nabi selama dalam perjalanannya. 
  • Malaikat Mikail AS juga diutus untuk menyampaikan lembaran dari sisi Allah kepada Malaikat Maut. Dalam lembaran itu, terdapat nama orang yang diperintahkan untuk dicabut nyawanya, tempat dicabutnya dan sebab-musabab dicabutnya. 

Dipetik daripada: Biografi Malaikat – Mendapat kesempurnaan Iman, Interaksi dan Persahabatan Dengan Para Malaikat Allah SWT oleh Rachmat Ramadhana al-Banjari

One thought on “Jom Kenali Malaikat Mikail – Pengagih Rezeki Allah

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: