Kisah Hidangan dari Langit untuk Nabi Isa

Nabi Isa AS telah berdoa seperti yang direkodkan di dalam Al-Quran meminta hidangan dari langit dari Allah SWT. Namun, ini bukanlah doa yang disyorkan oleh Rasulullah SAW untuk diamalkan umat Islam kerana doa ini ialah untuk menunjukkan tanda kemukjizatan bagi kaum Hawariyyin ketika itu, dan untuk menenteramkan hati mereka dalam mengikuti Nabi Isa AS. والله أعلمُ

Awas, Kubur Menunggu

“Wahai anak Adam, apa yang sudah kamu siapkan untuk malam pertama kamu nanti di tanah perkuburan? Tidakkah kamu tahu, ia adalah malam yang begitu mengerikan. Malam yang kerananya para ulama dan orang-orang soleh menangis.”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑