Kisah Hidangan dari Langit untuk Nabi Isa

Allah SWT menceritakan dalam al-Quran;

{قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأوَّلِنَا وَآخِرِنَا}

Isa putra Maryam berdoa, “Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami, iaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami.” (Al-Maidah: 114)

Ibnu Abu Hatim mengatakan, disebutkan bahawa Salman pernah menceritakan, “Ketika kaum Hawariyyin meminta hidangan kepada Nabi Isa ibnu Maryam, maka Nabi Isa sangat tidak menyukai permintaan itu. Baginda berkata, ‘Terimalah dengan lapang dada apa yang direzekikan oleh Allah kepada kamu di bumi ini, dan janganlah kamu meminta hidangan dari langit. Kerana sesungguhnya jika hidangan itu diturunkan kepada kamu, maka ia akan menjadi tanda mukjizat dari Tuhan kamu. Dan sesungguhnya telah binasa kaum Thamud ketika mereka meminta kepada nabinya suatu tanda mukjizat, lalu mereka diuji dengan mukjizat itu, hingga pada akhirnya menjadi penyebab bagi kebinasaan mereka’.” 

Akan tetapi, mereka tetap berkeras meminta hidangan itu. Kerana itu, disebutkan oleh firman-Nya: Mereka berkata, Mereka berkata: “Kami hanya ingin hendak makan dari hidangan itu (untuk mengambil berkat), dan supaya tenang tenteram hati kami, dan juga supaya kami ketahui dengan yakin, bahawa sesungguhnya engkau telah berkata benar kepada kami, dan supaya menjadilah kami orang-orang yang menyaksikannya sendiri” (Al-Maidah : 113)

Ketika Nabi Isa melihat mereka tetap berkeras meminta agar ia berdoa untuk memohon hidangan itu bagi mereka, maka baginda bangkit dan melucutkan jubah wolnya, lalu memakai jubah dari kain bulu yang kasar dan kain ‘aba-ah dari bulu yang kasar. Kemudian Nabi Isa berwudhu dan mandi, lalu masuk ke dalam tempat solatnya, dan melakukan solat selama yang dikehendaki oleh Allah.

Sesudah melakukan solat, Nabi Isa berdiri seraya menghadap ke arah kiblat dan menyejajarkan kedua telapak kakinya hingga sejajar dengan menempelkan bahagian belakang kedua telapak kakinya dengan yang lain dan menyejajarkan semua jemarinya.

Lalu ia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya seraya memejamkan pandangan matanya dan menundukkan kepalanya dengan penuh rasa khusyuk. Saat itulah kedua matanya mengeluarkan air mata, dan air matanya terus mengalir pada kedua pipinya, lalu menetes melalui hujung janggutnya hingga membasahi tanah yang ada di bawah kepalanya kerana khusyuknya.

Dalam keadaan demikian Nabi Isa berdoa kepada Allah: “Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit”. (Al-Maidah: 114); Maka Allah menurunkan kepada mereka suatu hidangan pada piring besar yang berwarna merah di antara dua buah awan yang di atas dan bawahnya diapit oleh awan. Mereka memandangnya di udara, turun dari cakrawala langit menuju ke arah mereka.

Sedangkan Nabi Isa dalam keadaan menangis kerana takut kepada persyaratan yang telah diambil oleh Allah atas mereka mengenainya, iaitu bahawa Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu berulang-ulang kepada kamu, kemudian sesiapa di antara kamu kufur ingkar sesudah (turunnya hidangan itu), maka sesungguhnya Aku akan menyeksanya dengan azab sengsara yang tidak pernah Aku seksakan seseorang pun dari sekalian makhluk”. (Al-Maidah: 115)

Nabi Isa tetap dalam keadaan berdoa di tempatnya seraya berkata, “Ya Allah, jadikanlah hidangan ini sebagai rahmat buat mereka, dan janganlah Engkau jadikan hidangan ini mengakibatkan azab. Ya Tuhanku, sudah banyak perkara ajaib yang kumintakan kepada-Mu, lalu Engkau memberikannya kepadaku. Ya Tuhanku, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur kepada-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu bila Engkau menurunkan hidangan ini sebagai petanda murka dan azab. Ya Tuhan-Ku, jadikanlah hidangan ini sebagai keselamatan dan kesihatan, dan janganlah Engkau menjadikannya sebagai cubaan dan siksaan.”

Nabi Isa terus-menerus berdoa hingga hidangan itu berada di hadapannya, sedangkan kaum Hawariyyin dan semua sahabatnya berada di sekelilingnya; mereka mencium bau yang sangat harum, sebelum itu mereka sama sekali tidak pernah mencium bauan yang seharum itu. Isa dan kaum Hawariyyin bersujud kepada Allah sebagai terima kasih mereka kepada-Nya, kerana Allah memberi mereka rezeki dari arah yang tidak mereka duga-duga, dan Allah telah memperlihatkan kepada mereka suatu tanda yang besar lagi sangat menakjubkan dan mengandung pelajaran (akan kekuasaan Allah).

Orang-orang Yahudi berdatangan melihat suatu peristiwa yang menakjubkan itu yang membuat diri mereka dipenuhi oleh rasa sedih dan susah, lalu mereka pergi dengan perasaan yang penuh dengan kemarahan.

Kemudian Nabi Isa, kaum Hawariyyin, dan teman-temannya datang. Mereka langsung duduk di sekitar hidangan itu. Tiba-tiba di atas hidangan itu mereka menjumpai kain penutupnya. Maka Nabi Isa berkata, “Siapakah yang berani membuka kain penutup hidangan ini dan paling percaya kepada dirinya serta paling taat di antara kita kepada Tuhannya? Hendaklah dia membukanya dari hidangan ini, hingga kita dapat melihat isinya, lalu memuji kepada Tuhan kita dengan menyebut asma-Nya, kemudian memakan rezeki yang telah Dia berikan kepada kita ini.”

Kaum Hawariyyin berkata, “Wahai Ruhullah dan kalimah-Nya, engkaulah orang yang paling utama di antara kami untuk melakukan hal tersebut, dan engkaulah orang yang paling berhak membukanya.”

Maka Nabi Isa bangkit dan berwudhu lagi, lalu masuk ke dalam tempat solatnya dan melakukan solat beberapa kali dan menangis lama sekali. Kemudian baginda berdoa kepada Allah, memohon izin untuk membuka penutup hidangan itu dan memohon agar Dia menjadikan berkah pada hidangan itu bagi dirinya dan kaumnya, dan sebagai rezeki. Setelah itu baginda pergi dan duduk di dekat hidangan, lalu mengucapkan doa, “Dengan menyebut nama Allah Pemberi rezeki yang Paling Utama.”

Nabi Isa membuka penutup hidangan itu, ternyata pada hidangan tersebut terdapat seekor ikan besar yang telah dipanggang tanpa ada kulitnya dan bahagian dalamnya tidak ada durinya, minyak samin meleleh darinya, di sekelilingnya terdapat salad dari berbagai macam jenis sayuran, kecuali daun bawang.

Pada bahagian kepalanya terdapat cuka, sedangkan pada bahagian ekornya terdapat garam dan di sekitar salad terdapat lima ketul roti yang pada salah satunya terdapat zaitun, pada yang lainnya terdapat buah kurma, sedangkan pada yang lainnya lagi terdapat lima buah delima.

Pemimpin kaum Hawariyyin —iaitu Syam’un— berkata kepada Nabi Isa, “Wahai Ruhullah dan kalimah-Nya, apakah ini berasal dari makanan dunia ataukah dari makanan syurga?” Nabi Isa menjawab, “Ingatlah, sekarang sudah masanya bagi kamu mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah yang kamu lihat ini, dan hentikanlah oleh kamu semua pertanyaan. Hal yang paling kutakutkan pada diri kamu ialah bila kamu mendapat siksaan disebabkan turunnya tanda kekuasaan ini.”

Syam’un berkata kepadanya, “Tidak, demi Tuhan Israil (Nabi Ya’qub), saya tidak bermaksud akan mengajukan pertanyaan tentangnya, wahai putera wanita yang siddiqah.”

Nabi Isa a.s berkata, “Apa yang kamu lihat ini bukan berasal dari makanan dunia, bukan pula makanan dari syurga, melainkan makanan ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah di udara melalui kekuasaan­Nya Yang Maha menang lagi Maha perkasa; kemudian Allah berfirman kepadanya, ‘Jadilah!’ Maka jadilah ia.

Kejadiannya lebih cepat daripada kerlipan mata. Maka makanlah hidangan yang kamu minta ini dengan menyebut nama Allah, dan pujilah Tuhan kamu yang telah menurunkannya, nescaya Dia akan memberikan tambahannya kepada kamu, kerana sesungguhnya Dia Maha Pencipta, Mahakuasa lagi Maha Membalas pahala.”

Lalu mereka berkata, “Wahai Ruhullah dan kalimah-Nya, sesungguhnya kami ingin bila Allah menampakkan suatu tanda kekuasaan-Nya pada hidangan ini.” Nabi Isa a.s menjawab, “Mahasuci Allah, tidakkah kamu cukup dengan apa yang kamu lihat dari bukti ini dan tidak usah meminta tanda bukti yang lainnya?”

Kemudian Nabi Isa a.s memandang ke arah ikan panggang tersebut, lalu berkata, “Hai ikan, kembalilah kamu dengan seizin Allah menjadi hidup kembali seperti semula.” Maka Allah menghidupkan ikan itu dengan kekuasaan-Nya, lalu ikan itu bergerak-gerak dan kembali hidup dengan izin Allah seraya membuka mulutnya bagaikan harimau, matanya yang berkilat berkedip-kedip, dan semua sisiknya kembali seperti semula. Maka kaum merasa terkejut terhadap ikan itu dan menjauhi diri darinya.

Ketika Nabi Isa melihat sikap mereka yang demikian itu, ia berkata, “Mengapa kamu ini, bukankah kamu telah meminta suatu tanda kekuasaan Allah; tetapi setelah Dia memperlihatkannya kepada kamu, lalu kamu tidak menyukainya? Hal yang paling kutakutkan pada kamu ialah bila kamu disiksa kerana perbuatan kamu sendiri. Hai ikan, kembalilah kamu dengan seizin Allah seperti keadaan semula.” Maka ikan —dengan izin Allah— kembali dalam keadaan telah dipanggang seperti kejadian semula.

Mereka berkata, “Hai Isa, jadilah engkau wahai Ruhullah, orang yang mulai memakannya, sesudah itu baru kami.” Nabi Isa menjawab, “Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan itu, bukankah yang memulai itu seharusnya orang yang memintanya?”

Ketika kaum Hawariyyin dan teman-teman Nabi Isa melihat bahawa Nabi Isa tidak mahu menyantap hidangan itu, maka mereka merasa takut bila turunnya hidangan ini mengakibatkan murka Allah dan azab-Nya bila memakannya. Kerana itu, mereka menjauhinya.

Setelah Nabi Isa melihat bahawa mereka tidak mahu memakannya, maka ia mengundang semua orang miskin dan orang-orang yang sakit untuk menyantap hidangan itu.

Nabi Isa mengatakan kepada mereka, “Makanlah rezeki dari Tuhan kamu ini berkat doa nabi kamu, dan akhirilah dengan memuji kepada Allah.” Maka mereka melakukannya, terhitung ada seribu tiga ratus orang yang memakannya, dikalangan lelaki mahupun wanita. Setiap orang makan hingga kenyang dan puas. Sedangkan Nabi Isa dan kaum Hawariyyin hanya memperhatikan, dan tiba-tiba hidangan itu masih dalam keadaan utuh seperti ketika baru turun dari langit, tiada sesuatu pun yang kurang darinya. Setelah itu hidangan tersebut diangkat ke langit, sedangkan mereka menyaksikannya.

Setiap orang miskin merasa cukup hanya dengan sekali memakan­nya, dan setiap orang yang sakit bertahun-tahun yang memakannya menjadi sembuh, dalam keadaan berkecukupan serta sihat walafiat hingga akhir usianya.

Sedangkan orang-orang Hawariyyin dan teman-teman Nabi Isa yang tidak mahu makan hidangan itu merasa menyesal. Mereka hanya mampu memandang hidangan itu dengan air liur yang mengalir, sementara dalam hati mereka terpendam rasa penyesalan hingga akhir usia mereka.

Disebutkan bahawa apabila hidangan itu turun dari langit sesudah itu, maka berdatanganlah kepadanya kaum Bani Israil seraya berlari-lari dari segala penjuru, sebahagian dari mereka merempuh sebahagian yang lain, orang-orang kaya, orang-orang miskin, anak-anak, orang-orang dewasa, dan orang-orang yang sihat serta orang-orang yang sakit, semuanya ikut memakannya; sebahagian dari mereka merempuh sebahagian yang lain sehingga bertindihan kerana berebut.

Melihat keadaan tersebut, maka Nabi Isa menjadikan hidangan itu digilirkan di antara mereka, yakni sehari turun dan sehari lainnya tidak turun. Keadaan demikian tetap berlangsung pada mereka selama empat puluh hari. Hidangan itu turun selang sehari kepada mereka di ketika siang hari mulai tampak meninggi. Hidangan itu tetap dalam keadaan tersedia dan terus dimakan, hingga tiba saatnya diangkat ke langit meninggalkan mereka dengan izin Allah, sedangkan mereka dapat melihat bayangannya di tanah hingga lenyap dari pandangan mereka.

Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Isa a.s, “Jadikanlah rezeki-Ku yang berupa hidangan ini untuk kaum fakir miskin, anak-anak yatim, serta orang-orang yang sakit saja, bukan untuk orang-orang kaya.” Ketika ketentuan tersebut berkuatkuasa, maka kalangan hartawan mereka mulai merasa ragu dan menyimpan rasa dendam akan adanya hukum tersebut, hingga tertanam dalam diri mereka rasa ragu dan bimbang, kemudian mereka berupaya membuat kedustaan agar orang-orang ikut ragu seperti mereka. Lalu mereka menyiarkan berita yang buruk dan kemungkaran terhadap hidangan tersebut.

Ketika itulah syaitan menemukan jalannya yang didambakan, kemudian syaitan menanamkan rasa waswas ke dalam hati kaum Rabbaniyyin, sehingga mereka mengatakan kepada Nabi Isa, “Ceritakanlah kepada kami tentang hidangan ini dan masalah turunnya dari langit, apakah memang benar? Kerana sesungguhnya banyak orang dari kalangan kami yang meragukannya.”

Nabi Isa a.s berkata, “Binasalah kamu. Demi Tuhanku, kamu telah meminta kepada nabi kamu supaya memohonkan kepada Tuhan kamu akan hidangan ini, tetapi setelah Tuhan mengabulkannya dan menurunkannya kepada kamu kerana belas kasihan kepada kamu dan sebagai rezeki buat kamu, serta diperlihatkan-Nya tanda-tanda kebesaran-Nya kepada kamu untuk kamu jadikan sebagai pelajaran, ternyata kamu balas dengan mendustakan dan meragukannya. Maka tunggulah azab yang pasti akan menimpa kamu, kecuali bila Allah merahmati kamu.”

Maka Allah menurunkan wahyu-Nya kepada Nabi Isa a.s, bahawasanya Dia akan menghukum orang-orang yang berdusta sesuai dengan syarat yang telah dikemukakan-Nya. Sesungguhnya Dia akan mengazab di antara mereka orang-orang yang ingkar terhadap hidangan itu sesudah ia diturunkan, iaitu dengan azab yang belum pernah Dia timpakan kepada seseorang pun dari umat manusia.

Kemudian pada petang harinya ketika orang-orang yang ragu itu mulai pergi ke tempat peraduannya bersama isteri-isterinya dalam keadaan yang baik lagi selamat, tiba-tiba di penghujung malam harinya Allah merubah mereka menjadi babi. Selanjutnya pada pagi harinya mereka pergi ke tempat-tempat yang kotor, iaitu tempat-tempat pembuangan sampah, sebagaimana layaknya babi.

Berkata Ibnu Kathir, “Ibnu Abu Hatim memotong sebahagian dari kisah ini dalam berbagai tempat. Dan saya telah menghimpunnya secara utuh agar konteksnya lengkap dan sempurna, akhirnya hanya Allah sajalah yang lebih mengetahui.”

Rujukan: Tafsir Ibnu Kathir

Sumber: Hj Jafri bin Abu Bakar Mahmoodi, Kuliah MaghribSurau Putra AlAmin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: