Pesanan Imam Al-Ghazali – 14 Adab-Adab Bersahabat

Walaupun perhubungan antaramu dengan temanmu telah terjalin dan terbina kukuh, kamu perlu melaksanakan hak-hak yang termeterai melalui akad persahabatan dan terdapat adab-adab untuk memenuhinya.

Imam Al-Ghazali Menyenaraikan 14 Adab-Adab Bersahabat

1. Utamakan dalam Urusan Harta

Utamakan sahabat dalam urusan harta. Jika tidak dapat, maka boleh memberikan lebihan hartanya ketika sahabatnya memerlukan. 

2. Menyegerakan Bantuan

Segera menghulurkan bantuan kepada sahabat untuk menunaikan keperluannya tanpa perlu diminta.

3. Menyimpan Rahsia

Menyimpan rahsia, menyembunyikan aib dan tidak menyampaikan kritikan orang lain terhadap sahabat yang boleh menggores hatinya.

4. Berkongsi Berita Gembira

Menyampaikan berita gembira yang menghiburkan hatinya berbentuk pujian manusia terhadapnya, bercakap sesuatu yang baik ketika berbual, dan tidak berbalah dengannya.

5. Hormat-Menghormati

Memanggilkan dengan nama yang paling dia sukai, memuji kebaikannya yang diketahui, berterima kasih kepadanya atas bantuan yang diberikan, membela kehormatan di belakangnya apabila ada orang yang ingin menjatuhkannya sebagaimana dia membela kehormatan diri sendiri, menasihatinya dengan lemah lembut dan halus ketika perlu berbuat demikian. 

6. Memaafkan

Memaafkan kesalahan dan kesilapannya malah tidak mencacinya.

7. Memanjatkan Doa

Mendoakannya di saat bersendirian, baik ketika dia masih hidup, mahupun setelah dia meninggal dunia.

8. Berbaik dengan Keluarganya

Tetap mengasihi ahli keluarga dan kaum kerabatnya setelah dia meninggal dunia.

9. Meringankan bebannya

Segera bertindak meringankan bebannya dan tidak memberatkan dengan apa jua keperluan, lantas hatinya menjadi tenang daripada segala bebanan.  

10. Berkongsi perasaan

Menampakkan kegembiraan pada segala perkara yang menyukakan hati yang dia senangi dan bersedih atas perkara yang dia tidak senangi menimpanya.

11. Jujur dalam bersahabat

Memasukkan perasaan dalam hati sama seperti yang dizahirkan, maka seseorang menjadi jujur dalam mengasihinya secara dalaman dan luaran.

12. Memberi salam

Mula memberi salam kepadanya ketika bertemu dan melapangkan tempat buatnya dalam suatu majlis.

13. Mengiringinya

Membantunya keluar dari tempat duduk dan mengiringinya ketika dia bangun.

14. Hormat ketika dia bercakap

Diam ketika dia sedang bercakap sehingga dia selesai dan tidak mencelah ucapannya. 

Secara keseluruhannya, seseorang hendaklah bergaul dengan sahabatnya dengan cara yang dia senang ketika orang lain bergaul dengannya. 

Sesiapa yang tidak melayan saudaranya sama seperti layanan yang dia sukai terhadap dirinya sendiri, maka ukhuwahnya penuh dengan kepura-puraan. Persaudaraan tersebut menjadi bencana baginya dan dia akan terbeban di dunia dan di akhirat. Inilah adab-adabmu pada hak para sahabat yang menjalin persaudaraan denganmu. 

Sumber: Jalan Menuju Petunjuk – Panduan Menjadi Manusia Bertakwa dalam Meraih Keredaan Allah oleh Imam Al-Ghazali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: