Teks Khutbah Jumaat: Pengurusan Harta Pusaka

Islam mengajar kita cara menguruskan harta pusaka dengan baik dan betul, namun sesetengah umat Islam masih sukar memahami dan melaksanakannya. Ilmu pengurusan harta pusaka disebut sebagai ilmu faraid yang mesti difahami dan mengetahui tatacara serta prosedur permohonan pembahagian harta pusaka mengikut perundangan yang ada di Malaysia.

Blog at WordPress.com.

Up ↑