Teks Khutbah Jumaat: Tanggungjawab Kepada Negara

Dalam usaha memilih seseorang pemimpin, rakyat bertanggungjawab menilai setiap prestasi, disiplin, akhlak, perwatakan dan pemikiran calon-calon yang ada bagi membuat pilihan yang tepat untuk menentukan al-Qawiyy dan al-Amin yang ada bagi satu-satu kerusi jawatan yang dipertandingkan. 

Blog at WordPress.com.

Up ↑