Jom Kenali Malaikat – Malaikat Khazanatu Jahannam

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahawasanya pada Hari Kiamat dibawa Neraka Jahannam yang disekelilingnya terdapat tujuh puluh ribu baris Malaikat. Setiap barisnya lebih banyak bilangannya daripada jin dan manusia. 

Mereka menarik Neraka Jahannam dengan kendalinya. Jahannam itu memiliki kaki, antara satu kaki dengan yang lainnya seperti perjalanan lebih kurang seribu tahun. Ia juga memiliki tiga kepala, tiap-tiap kepala memiliki tiga ribu mulut, setiap mulut memiliki tiga gusi, setiap gusi besarnya lebih kurang seribu kali gunung Uhud. 

Setiap mulut mempunyai dua bibir dan setiap bibir seperti darjat dunia. Di dalam dua bibirnya terdapat dua rantai daripada besi, dan setiap rantai terdapat tujuh puluh ribu mata rantai dengan setiap mata rantai dipegang oleh beberapa malaikat. Neraka Jahannam tersebut diletakkan di sebelah kiri ‘Arasy. 

“Sesungguhnya neraka itu melemparkan bunga api, (yang besarnya) seperti bangunan besar,”

(Surah Al-Mursalat 77:32)

“Dan berkatalah pula orang-orang yang ada dalam neraka kepada malaikat-malaikat penjaga neraka Jahannam: “Pohonkanlah kepada Tuhan kamu, supaya Ia meringankan sedikit azab seksa dari kami, barang sehari”. Malaikat penjaga neraka menjawab: “Bukankah kamu telah didatangi Rasul-rasul kamu dengan membawa keterangan-keterangan (yang menyatakan akibat perbuatan derhaka kamu)?” Mereka menjawab: “Ya, telah datang”. Malaikat itu berkata: “Jika demikian, maka berdoalah kamu sendiri. Dan doa permohonan orang-orang yang kafir pada saat ini hanya menyebabkan mereka berada dalam keadaan dukacita dan kecewa sahaja.””

(Surah al-Ghafir 40: 49-50)

Sumber: Biografi Malaikat – Mendapat kesempurnaan Iman, Interaksi dan Persahabatan Dengan Para Malaikat Allah SWT, Rachmat Ramadhana al-Banjari

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: