5 Perkara Buruk Ketika Memiliki Harta

Sufyan At-Tsauri rahimahullah berkata yang bermaksud:

“Pada zaman sekarang, tidak ada seorang pun yang mengumpulkan harta, kecuali baginya lima perkara yang tercela iaitu:

  1. Panjang angan-angan
  2. Dikuasai sifat tamak
  3. Sangat bakhil
  4. Kurangnya sifat warak
  5. Lupa akan akhirat.”

Orang yang cinta terhadap dunia itu tercela, sedangkan orang yang memburu dunia melebihi dari keperluan hidupnya adalah hina. 

Rasulullah SAW bersabda:

“Orang yang paling baik di antara kamu bukanlah orang yang meninggalkan urusan dunianya dan mengejar akhirat dan bukan pula orang yang meninggalkan akhirat untuk dunianya. Akan tetapi, orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang mengambil dari dunia dan juga dari akhirat.” (HR Ad-Dailami dan Ibnu Asakir)

(HR Ad-Dailami dan Ibnu Asakir)

Rasulullah SAW bersabda:

“Sebaik-baik kenderaan ialah dunia, maka naikilah, nescaya ia boleh menghantarkan kamu sampai ke akhirat.”

(HR Al-Mawardi)

Ali bin Abu Talib RA pernah berkata:

“Dunia ini adalah tempat kebenaran bagi yang jujur terhadapnya, tempat keselamatan bagi yang betul-betul mengerti tentang perihalnya dan tempat kekayaan bagi orang yang mahu menjadikannya bekalan untuk akhirat.”

(Ali bin Abu Talib RA)

Dalam bait syairnya penyair mengatakan:

“Sesungguhnya, setiap hari dunia punya kekasih. 

Dia meminta untuk dinikahi suami barunya

Namun, dia sendiri sudah digauli orang lain

Dunia terus merayu kepada para peminangnya

Untuk dibunuh seorang demi seorang 

Sungguh, aku telah terpedaya

Oleh bencana yang menyerang secara perlahan-lahan

Ambillah bekal untuk kematian

Kerana pencabut nyawa silih berganti.”

Sumber: Nashaihul ‘Ibad oleh Syeikh Nawawi Al-Bantani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: