Jom Kenali Malaikat – Malaikat Zabaniyah, Penyeksa Pendosa

Malaikat Zabaniyah adalah para malaikat yang bertugas secara langsung menyeksa orang yang berdosa di dalam neraka. Mereka ditakdirkan oleh Allah tidak mempunyai rasa belas kasihan sedikit pun kepada para penghuni neraka dan mereka berjumlah sembilan belas malaikat. 

Firman Allah SWT yang bermaksud: 

“Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah (untuk menyeksanya)”

(Surah Al-’Alaq 96:18)

Firman Allah SWT yang bermaksud:

“Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan neraka Saqar itu? Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa, dan tidak membiarkannya (binasa terus). Ia terus-menerus membakar kulit manusia! Pengawal dan penjaganya adalah sembilan belas (malaikat). Dan (ketahuilah bahawa hikmat) Kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan (dari kalangan) malaikat, (kerana merekalah sekuat-kuat dan sebenar-benar makhluk yang menjalankan perintah Kami); dan (hikmat) Kami tidak menerangkan bilangan mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesengsaraan orang-orang kafir itu, supaya orang-orang yang diberi Kitab (Yahudi dan Nasrani) boleh percaya dengan yakin (akan kebenaran Al-Quran), dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya; dan juga supaya orang-orang yang diberi Kitab dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu (tentang kebenaran keterangan itu); dan (sebaliknya) supaya orang-orang (munafik) yang ada penyakit (ragu-ragu) dalam hatinya dan orang-orang kafir berkata: “Apakah yang dimaksudkan oleh Allah dengan menyebutkan bilangan ganjil ini?” Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut undang-undang peraturan-Nya), dan memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut undang-undang peraturan-Nya); dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dia lah sahaja. Dan (ingatlah, segala yang diterangkan berkenaan dengan) neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia.”

(Surah Al-Muddaththir 74: 27-31)

Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Manajemen Kalbu: Melumpuhkan Senjata Syaitan, menjelaskan bahawa: Allah memberitahu tentang hikmah dijadikannya bilangan malaikat penjaga neraka sebanyak sembilan belas. Allah menjelaskan ada lima hikmah:

  • Pertama, sebagai cubaan bagi orang kafir, sehingga perkara itu menjadikan mereka bertambah kufur dan sesat.
  • Kedua, untuk menyakinkan orang yang diberi al-Kitab, keyakinan mereka akan lebih kukuh kerana berita tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para nabi (rasul) mereka, padahal Rasulullah SAW tidak mendengar dari mereka (para nabi dan rasul terdahulu). Dan perkara itu akan menjadi hujah  pada penentang mereka, lalu akan tunduk beriman orang yang dikehendaki Allah mendapat petunjuk.
  • Ketiga, bertambahnya iman orang yang beriman kerana kesempurnaan kepercayaan dan pengakuan mereka pada perkara tersebut. 
  • Keempat, hilangnya keragu-raguan orang mukmin dan orang yang diberi al-Kitab.
  • Kelima, kebimbangan orang kafir dan mereka yang di dalam hatinya terdapat penyakit serta mereka yang buta hatinya dari maksud ciptaan-Nya tersebut, sehingga mengatakan, “Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?”

Inilah keadaan hati ketika kebenaran ditunjukkan padanya. Ada yang memperolehi cubaan sehingga dia kafir dan menentang; ada yang bertambah kepercayaan dan keimannya; ada yang menyakininya sehingga benar-benar menjadi hujah (bukti tulen) baginya; ada pula yang ragu dan buta padanya sehingga tidak mengetahui apa yang dikehendaki dengannya. 

Perkara ini juga menunjukkan bahawa mengenal dan menyakini para malaikat dari segi terapan dan empirikal itu amat penting, khususnya dalam hal ini adalah para malaikat penjaga neraka. Dengan demikian, iman, keyakinan dan pemahaman ini akan menjadikan kita mampu menghindari amalan penghuni neraka dan membimbing kita supaya mencintai amalan para penghuni syurga. 

Dalam kitab Daqa’iq al-Akhbar, diriwayatkan bahawa para musuh Allah Ta’ala dibawa ke neraka, sedangkan wajah mereka hangus menghitam, dan mata mereka membiru, sedangkan mulut mereka terkunci. Ketika mereka sampai pada pintu-pintu neraka, mereka disambut oleh para malaikat Zabaniyah dengan rantai dan belenggu yang dipasang pada mulut mereka (penghuni neraka) dan keluar dari dubur (lubang punggung) mereka. Tangan kanan mereka diikatkan ke leher, sedangkan tangan kiri dimasukkan ke dalam dada, lalu ditarik dari antara kedua bahu mereka dan diikat dengan rantai. Tiap-tiap yang kafir diikat bersama pasangannya dari syaitan dalam satu rantai, lalu disungkurkan wajahnya dan dipukul oleh para malaikat dengan gada besi. Setiap kali hendak keluar dari neraka, mereka dipulangkan semula ke dalamnya sebagaimana difirmankan Allah Ta’ala:

“Tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu, disebabkan mereka menderita azabnya, mereka dikembalikan padanya, serta dikatakan: “Rasalah kamu azab seksa yang membakar!””

(Surah Al-Hajj 22:22)

Dan diceritakan: “Setiap malaikat Zabaniyah itu sekali dorong dapat memasukkan 40,000 oraang penghuni neraka ke dalam Jahannam. Dan para malaikat itu diciptakan Allah dengan tidak memiliki rasa belas dan kasih.”

Sumber: Biografi Malaikat – Mendapat kesempurnaan Iman, Interaksi dan Persahabatan Dengan Para Malaikat Allah SWT, Rachmat Ramadhana al-Banjari

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: