Seksa Kubur – Adakah Kita Sudah Membuat Persediaan Untuk ke Alam Sana?

Rasulullah SAW bersabda bahawa kubur berkata kepada mayat ketika mayat itu diletakkan di dalamnya: “Celakalah kamu, anak Adam! Apakah yang telah memperdayakanmu terhadapku? Tidakkah kamu tahu bahawa aku adalah rumah fitnah, rumah kegelapan, rumah kesendirian, dan rumah cacing? Apakah yang telah memperdaya kamu ketika kamu berlalu di atasku dengan sombong?”

Jika mayat itu orang soleh, ada yang menjawab pertanyaan kubur itu: “Tidakkah kamu melihat ketika dia melakukan amar makruf nahi mungkar?”

Kubur menjawab: “Kalau begitu, aku akan mencabutnya.”

Lantas jasadnya kembali menjadi cahaya dan rohnya naik ke hadirat Allah SWT. 

‘Ubaid ibn ‘Umair al-Laithi berkata: “Tidak seorang pun meninggal dunia melainkan lubang lahad tempat dia dikuburkan memanggilnya. ‘Aku adalah rumah kegelapan, rumah kesendirian dan keterasingan. Jika dalam kehidupan kamu taat kepada Allah, hari ini adalah rahmat bagimu. Namun, jika kamu bermaksiat kepada-Nya, hari ini adalah seksaan bagimu. Akulah yang dimasuki orang taat, (dia keluar dengan kebahagiaan) dan dimasuki penderhaka (dia keluar dengan kebinasaan).”

Muhammad ibn Sabah berkata: “Telah sampai khabar kepada kami bahawa jika seseorang diletakkan dalam kuburnya, dia diseksa atau ditimpa berbagai perkara yang dibencinya. Tetanggannya berseru, ‘Wahai orang-orang yang tertinggal di dunia setelah saudara dan tetangganya, bukankah tentang kami ada pelajaran bagimu? Tidakkah kamu melihat amalan kami terputus dari kami? Kamu berada pada persiapan, mengapa tidak menyedari apa yang diabaikan saudara-saudaramu?”

Belahan bumi memanggilnya, ‘Hai yang tertipu oleh kilauan dunia, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran dari keluargamu  yang ada di antara orang-orang sebelummu yang tertipu keduniaan, yang telah hilang dalam perut bumi? Ajal telah membawanya ke kubur. Engkau melihatnya diusung. Para kekasihnya membawanya ke rumah yang semestinya.’”

Yazid ar-Riqasi berkata: “Telah sampai khabar kepada saya bahawa ketika mayat diletakkan di dalam kubur, amalan mengelilinginya. Kemudian Allah menjadikannya berbicara. Amalan itu berkata, ‘Wahai hamba yang sendirian dalam galian, telah terputus darimu para kekasih dan keluarga. Kini tidak ada lagi teman di sisi kita.’”

Amalan Soleh Pelindung Daripada Seksa Kubur

Sedangkan Ka’ab berkata bahawa ketika hamba yang soleh diletakkan di dalam kubur, amal-amal solehnya seperti solat, puasa, zakat, jihad dan sedekah mengelilinginya. Didatangkanlah sejumlah malaikat penyeksa dari arah kakinya, namun solat berkata: “Tidak ada bagi kamu jalan menuju kepadanya. Ia telah berdiri lama di atas kedua-duanya untukku kerana Allah.”

Para malaikat itu datang lagi dari arah kepalanya, namun puasa berkata: “Tidak ada jalan bagi kamu menuju kepada kepadanya. Dia telah terlalu lama menahan dahaga di dunia kerana Allah.”

Malaikat itu datang lagi dari arah tangannya, namun sedekah berkata, “Jangan kamu ganggu tuanku, Betapa banyak sedekah yang dikeluarkan dari kedua belah tangannya ini hingga sampai ke tangan Allah kerana ia mengharap redha-Nya, Jadi, tidak ada jalan bagi kamu menuju kepadanya.”

Kemudian dikatakan kepada orang itu: “Berbahagialah, kamu hidup dengan baik, dan mati pun dengan baik.”

Lalu didatangkan kepadanya malaikat rahmat dan dinaikkanlah dia ke atas permaidani dari syurga. Diluaskan kuburnya seluas pandangan matanya dan dibawakan untuknya pelita dari syurga yang terang cahanya hingga saat Allah membangkitkannya dari kuburnya. 

Ubaydillah ibn ‘Ubaid ibn ‘Umair berkata tentang jenazah: “Telah sampai khabar kepada saya, Rasulullah saw bersabda bahawa mayat itu duduk dan mendengar langkah para penghantarnya. Tidak ada yang mengajaknya berbicara selain kuburnya, ‘Hai anak Adam, bukankah kamu telah mengetahuiku dan mengetahui kesempitanku; serta bau, ketakutan dan cacingku? Akan tetapi, mengapa kamu menyediakan diri untukku?”

Al-Barra’ ibn ‘Azib berkata bahawa suatu ketika dia bersama Rasulullah SAW menghantarkan jenazah seorang lelaki dari kaum Ansar. Lalu Rasulullah SAW duduk di atas kuburnya sambil menundukkan kepala. Kemudian baginda berdoa: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari seksa kubur.”

Baginda mengucapkannya tiga kali. Selanjutnya baginda bersabda:

“Ketika seorang mukmin menjelang hari akhirat, Allah mengutus para malaikat yang wajah mereka seakan-akan matahari dengan membawa kafannya. Mereka duduk berjajar sepanjang pandangan mata. Ketika rohnya keluar, seluruh malaikat yang ada di antara langit dan bumi serta semua malaikat langit memberi salam kepadanya. Lalu pintu-pintu langit terbuka. Tidak ada satu pintu pun melainkan harus dilewati rohnya. Ketika rohnya naik, dikatakan, ‘Ya Tuhan, ini aku, Fulan, hamba-Mu.’”

Allah lantas berkata: “Bawalah ia kembali, lalu perlihatkanlah kepadanya kemuliaan yang telah Aku sediakan untuknya. Aku telah menjajikan kepadanya: 

“Dari bumi (tanah) itulah Kamu menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu.”

(Surah Taha 20: 55)

Keadaan Kubur Bagi Orang Soleh

Dia mendengar suara langkah orang-orang yang menghantarkannya ketika mereka kembali, hingga dia ditanya: “Fulan, siapakah Tuhanmu? Apakah agamamu? Siapa nabimu?”

Dia menjawab: “Tuhanku Allah; agamaku Islam dan Nabiku Muhammad SAW.”

Ia dibentak-bentak dengan suara kuat sekali. Itulah akhir ujian yang dinampakkan kepada mayat. Ketika itu datanglah seruan: “Kamu benar!”

Inilah makna Firman Allah SWT yang bermaksud: 

“Allah memantapkan (iman) kaum mukmin dengan ucapan yang teguh itu.”

(Surah Ibrahim 14:27)

Kemudian datang kepadanya satu makhluk dengan wajah yang tampan dengan wangi yang harum dan dengan pakaian yang cantik. Dia berkata: “Saya membawa khabar gembira akan rahmat Tuhan dan syurga yang di dalamnya ada tempat tinggal yang menyenangkan. Kepada anda, Allah menyampaikan khabar gembira dengan kebaikan.”


Penghuni kubur itu bertanya: “Siapakah kamu?”

Ia menjawab: “Saya amal soleh anda. Demi Allah, saya tahu kalau anda selalu bersegera menuju ketaatan kepada Allah dan berfikir-fikir terlebih dahulu jika hendak melakukan maksiat. Allah membalas anda dengan yang lebih baik.”

Kemudian ada seruan lagi: “Hamparkan untuknya tilam dari syurga dan bukakan untuknya pintu ke syurga.”

Dihamparkan untuknya tilam syurga dan dibukakan pintu ke syurga. Lalu ia berkata: “Ya Allah, segerakanlah datangnya kiamat hingga aku kembali menemui keluarga dan hartaku.”

Keadaan Kubur Bagi Orang Ingkar

Sementara orang kafir ketika menjelang akhirat dan terpisah dari dunia, datang kepadanya malaikat yang sangat kasar, berpakaian dari api dan jubah dari ter. Mereka mengelilinginya. Ketika nyawanya keluar, semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan semua malaikat langit melaknatnya. Pintu-pintu langit ditutup. Tidak ada satu pintu pun melainkan berasa benci untuk dimasuki rohnya. Ketika rohnya dibawa naik, ia dibiarkan. Lalu dikatakan: “Ya Tuhan, ini Fulan, hamba-Mu. Langit dan bumi tidak menerimanya.”

Allah SWT berkata, “Bawalah dia kembali, lalu perlihatkanlah kepadanya keburukan yang telah Aku sediakan untuknya. Aku telah menjanjikan kepadanya: 

“Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu.”

(Surah Taha 20: 55)

Dia mendengar suara langkah orang-orang yang menghantarkannya ketika mereka kembali, hingga dia ditanya: “Fulan, siapakah Tuhanmu? Apakah agamamu? Siapa nabimu?”

Ia menjawab: “Aku tak tahu.”

Lalu dikatakan kepadanya: “Kamu tidak tahu?!”

Kemudian didatangkan kepadanya satu makhluk yang berwajah buruk, bau dan berpakaian buruk. Makhluk itu berkata: “Akulah amal burukmu. Demi Allah, kamu selalu bersegera menuju kemaksiatan kepada Allah dan berfikir-fikir terlebih dahulu terhadap ketaatan kepada-Nya. Oleh kerana itu, Allah membalasmu dengan keburukan.”

Kemudian didatangkan kepadanya makhluk yang buta, tuli dan bisu membawa tongkat besi yang kalau dua golongan makhluk (jin dan manusia) berkumpul untuk mengangkatnya, nescaya mereka tidak akan mampu. Kalau tongkat itu dipukulkan kepada unta jantan, nescaya unta itu rata dengan tanah. Kemudian rohnya dikembalikan kepadanya, lalu dipukul lagi di antara kedua belah matanya dengan pukulan yang suaranya terdengar hingga ke berbagai lapisan bumi. Lalu ada yang menyeru: “Berilah ia alas dengan dua lempeng api. Bukakanlah untuknya pintu menuju neraka.”

Ia lantas diberi alas dengan dua hamparan api dan dibukakan baginya pintu menuju neraka. 

Muhammad ibn Ka’ab al-Qarzi, ketika membaca firman Allah SWT yang bermaksud: 

“Agar aku mengerjakan amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak.Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding (alam barzakh) sampai hari mereka dibangkitkan.”

(Surah Al-Mukminun 23:100)

Dia mengatakan: “Apakah yang anda inginkan? Apa yang anda suka? Apakah anda kembali untuk mengumpulkan harta, membina rumah-rumah dan membelah sungai-sungai?”

Dia menjawab: “Tidak, aku akan mengerjakan amal soleh yang telah aku tinggalkan.”

Al-Jabbar berkata: “Sekali-kali tidak. Itu hanya kata-kata yang hanya diucapkan menjelang kematian.”

Beza Alam Kubur Orang Yang Mukmin dan Orang Yang Kafir

Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Orang mukmin di dalam kuburnya berada dalam taman yang hijau. Dilapangkan kuburnya hingga 70 hasta dan diterangi cahaya hingga ke bulan purnama.”

Lalu baginda bertanya: “Tahukah kamu tentang apa yang diwahyukan bahawa baginya adalah kehidupan yang sempit (ma ‘isyatan dhanka)?”

“Allah dan Rasul-Nya lebih tahu,” jawab para sahabat. 

“Tentang azab bagi orang kafir di dalam kuburnya yang dipenuhi 90 jenis tinnin.  Tahukah kamu, apakah tinnin itu? Iaitu 99 ular. Setiap ular memiliki 9 kepala yang mencakar, mengigit dan mematuk tubuh orang itu hingga hari dibangkitkan. Ini sama dengan jumlah akhlak tercela berupa kesombongan, riak, hasad, dengki, irihati, dan sifat-sifat yang lain. Semua ini memiliki banyak pokok, yang kemudian bercabang-cabang lagi. Cabang itu lalu menjadi beberapa bahagian. Sifat-sifat itu pada kebiasaannya adalah kebinasaan, yang kemudian berubah menjadi ular dan kala jengking. Yang kuat mengigit seperti gigitan naga, yang lemah menggigit seperti gigitan kala jengking dan yang sedang mengigit seperti gigitan ular. Orang ramai yang memiliki mata hati menyaksikan dengan cahaya basirah kebinasaan ini dan cabang-cabangannya. Hanya saja jumlahnya tidak dapat diketahui kecuali dengan pandangan kenabian.”

Contoh-contoh dalam khabar-khabar seperti ini memiliki pandangan-pandangan yang benar dan rahsia yang tersembunyi. Akan tetapi, pada orang yang memiliki mata hati, perkara itu nampak jelas. Barangsiapa yang belum melihat hakikatnya, tidak sepatutnya dia mengingkari pandangan ini. 

Sumber: Mendidik Hati Mendekati Ilahi oleh Imam Al-Ghazali

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: