Syaitan Penipu 

Seorang lelaki bertanya kepada Al-Hasan r.a.: “Abu Sa’id, apakah syaitan tidur?” 

Al-Hasan r.a. menjawab: “Seandainya syaitan tidur, tentu kita dapat beristirehat. Ketahuilah, seorang mukmin tidak akan terlepas dari gangguan syaitan.”

Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya seorang mukmin dapat menundukkan syaitan seperti salah seorang dari kamu dapat mengendalikan untanya dalam suatu perjalanan.”

Ibn Sa’ad r.a. berkata bahawa syaitan yang menyertai seorang mukmin, badannya kurus kering.

Qays ibn Al-Hajjaj r.a. berkata: “Syaitan berkata kepadaku, ‘Ketika aku masuk ke mulutmu, aku berupa seekor kambing gemuk. Namun, sekarang aku menjadi seekor burung yang kurus.’ Aku bertanya, Mengapa sampai demikian?” Syaitan menjawab, ‘Zikirmu kepada Allah telah mengecilkan tubuhku.” 

Orang-orang yang bertakwa sangat menjaga pintu masuk syaitan ke dalam diri mereka. Mereka bersikap hati-hati menjaga pintu lahir tempat masuknya syaitan, iaitu pintu maksiat.

Sesungguhnya jalan-jalan tempat syaitan masuk ke dalam hati sangat banyak, sedangkan jalan tempat masuknya malaikat hanya satu. Pintu yang hanya satu itu pun kadang-kala dihalangi oleh pintu syaitan yang begitu banyak, kecuali jika dijaga oleh hati yang telah dicerahkan dengan cahaya ketakwaan dan ilmu yang diperoleh dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.

Diceritakan, Iblis laknatullah mendatangi Nabi Isa a.s. dalam bentuk manusia. Lalu dia berkata: “Wahai Isa, ucapkanlah bahawa tiada Tuhan selain Allah.”

Nabi Isa a.s. berkata: “Kalimat itu memang benar. Namun, aku tidak akan mengucapkannya melalui perantaraanmu.”

Nabi Isa a.s. berkata demikian kerana dia tahu bahawa dengan kalimat itu syaitan telah mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan; dengan kalimat itu syaitan menggelincirkan para ahli ibadah, ahli zuhud, orang-orang kaya dan semua manusia lainnya kecuali orang yang dijaga Allah. 

Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari tipu daya syaitan sehingga kita berjumpa dengan Allah s.w.t.

Sumber: Mendidik Hati Mendekati Ilahi oleh Imam Al-Ghazali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: