8 Perhiasan Bagi 8 Perkara

Abu Bakar As-Siddiq RA berkata yang ertinya:

“Ada lapan perkara yang menjadi perhiasan bagi lapan perkara yang lain iaitu:

1. Sifat ‘afaf (memelihara diri dari meminta-minta) ialah perhiasan bagi kefakiran.

2. Bersyukur merupakan perhiasan bagi nikmat yang telah Allah berikan.

3. Kesabaran ialah perhiasan bagi musibah.

4. Sifat rendah hati ialah perhiasan bagi nasab keturunan. 

5. Sifat santun merupakan perhiasan bagi ilmu.

6. Sifat merendah ialah perhiasan bagi penuntut ilmu. 

7. Tidak menyebut-nyebut tentang pemberian merupakan perhiasan bagi kebaikan.

8. Khusyuk merupakan perhiasan solat.”

Berikut ini beberapa hadis yang berkaitan dengan perkara-perkara di atas:

Rasulullah SAW bersabda:

“Pembungkus orang mukmin di dunia ialah kefakiran.”

(HR. Ad-Dailami)

Rasulullah SAW bersabda:

“Sabar boleh menutup segala kegelisahan dan menolong berbagai urusan.”

Ali bin Abu Talib RA juga berkata:

“Sabar ialah tunggangan yang tidak pernah terjerumus dan qana’ah (sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya serta menjauhkan diri dari dari rasa tidak puas dan perasaan kurang) adalah pedang yang tidak pernah tumpul.”

Diriwayatkan bahawa ada seorang perempuan tawanan bercakap kepada Rasulullah SAW. Baginda SAW bertanya: “Siapakah engkau?”

Perempuan tadi menjawab: “Akulah puteri daripada seorang lelaki yang murah hati bernama Hatim.”

Lantas Baginda SAW bersabda:

“Kasihanilah pemimpin suatu kaum yang telah menjadi hina. Kasihanilah orang kaya yang telah menjadi fakir dan kasihanilah orang alim yang telah hilang di antara orang-orang bodoh.”

Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, Allah akan bukakan baginya pintu menuju ke syurga. Malaikat pun akan membentangkan sayap-sayapnya. Malaikat penghuni langit dan ikan-ikan di lautan pula mendoakannya.”

Sumber: Nashaihul ‘Ibad

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: