Permohonan Kelima Penghuni Neraka

Muhammad ibn Ka’ab berkata bahawa penghuni neraka mempunyai lima permohonan. Empat permohonan di antaranya dikabulkan Allah. Apabila mereka mengajukan permohonan kelima, setelah itu mereka tidak akan berbicara lagi untuk selama-lamanya. 

Mereka berkata yang ertinya: “Ya Tuhan kami, Engkau mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali (pula), lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Lantas adakah suatu jalan (bagi kami) untuk keluar (dari neraka)?(Ghafir 40: 11)

Allah s.w.t. berfirman yang ertinya:

Yang demikian itu adalah kerana apabila Allah saja yang disembah, kamu menjadi kafir dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Oleh kerana itu, keputusan (sekarang ini) adalah pada Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar.” (Ghafir 40:12)

Mereka berkata yang ertinya: 

Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang azab kepada mereka, maka berkatalah orang-orang yang zalim, Ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami (kembalikanlah kami ke dunia) walaupun dalam waktu yang sedikit, nescaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikut Rasul-rasul.’ (Kepada mereka dikatakan, Bukankah kamu telah bersumpah dahulu (di dunia) bahawa sekali-kali kamu tidak akan binasa.” (Ibrahim 14 : 44)

Mereka memohon lagi yang ertinya:

Allah menjawab, ‘Apakah Kami tidak memanjangkan umur kamu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang mahu berfikir dan (apakah tidak) datang kepada kamu yang pemberi peringatan? Oleh kerana itu, rasakanlah (azab Kami) dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun.(Fatir 35:37)

Kemudian mereka memohon lagi yang ertinya:

Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya (dan kembalikanlah kami ke dunia), maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran) sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.(Al-Mukminun 23:107)

Setelah itu mereka tidak berkata lagi untuk selamanya. Itulah seksaan yang sangat pedih.

Sumber: Mendidik Hati Mendekati Ilahi oleh Imam Al-Ghazali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: