3 Kisah Amirul Mukminin, Contoh Iman dan Akhlak dalam Siasah Politik dan Pemerintahan 

Lapangan politik dan pemerintahan merupakan satu lapangan yang penuh dengan kekerasan, takabur dan kezaliman. Sesungguhnya sejarah telah menceritakan kepada kita beberapa contoh mulia yang telah dipamerkan oleh para khulafak dalam menjalankan pemerintahan dengan penuh keadilan yang tidak mengutamakan kaum kerabat atau bersikap keras terhadap musuh.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑