Mengenai Iblis & Syaitan

Imam Ibn Qayyim menyatakan enam tingkat godaan dan tipu daya Iblis. "Jalan yang dilalui oleh manusia hanya empat; kanan, kiri, depan, ataupun belakang. Mana-mana jalan yang dilalui, syaitan sentiasa menunggunya...."

3 Cara Menumpaskan Serangan Syaitan

Syaitan sentiasa berdendam dengan manusia. Setiap saat syaitan memerangi manusia dengan membisikkan hasutan, godaan, dan tipu daya.  Manusia yang mengerjakan ibadat kepada Allah SWT adalah orang yang paling dimusuhi. Ketahuilah tiga cara menumpaskan serangan syaitan.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑