Teks Khutbah Jumaat: Tunai Kewajipan, Raih Keredaan

Di zaman Rasulullah SAW, emas dijadikan sebagai mata wang dalam menggerakkan aktiviti ekonomi. Oleh sebab keistimewaan emas sebagai lambang kekayaan dan mempunyai nilai tersendiri, maka Islam mewajibkan zakat ke atasnya. Kewajipan ini betujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, membuktikan tanda kesyukuran dan keimanan kepada-Nya, seterusnya dapat mensucikan hati dengan sifat pemurah dan dalam masa yang sama mengikis sikap bakhil yang kadang kala merantai diri manusia.

17. Asmaul Husna – Al-Wahhab (Yang Maha Memberi Kurnia)

Asmaul Husna yang ke-17 ialah Al-Wahhab yang bermaksud Yang Maha Memberi iaitu Tuhan Yang Maha Pemurah. Segala kurniaan yang Allah SWT berikan adalah percuma dan tidak mengharapkan sebarang balasan kerana Allah SWT adalah pemilik segala yang ada di langit dan di bumi. Apa yang manusia inginkan semuanya dimiliki oleh Allah SWT. Mintalah kepada-Nya. Nescaya mudah bagi Allah SWT untuk mengurniakannya.

Blog at WordPress.com.

Up ↑