Saudi Arabia Launches an International Competition for Quran and Adhan with Prizes of $ 3.2m

Those wishing to compete in the competition, which is organized and supervised by GEA, can apply electronically from anywhere in the world. Otr Elkalam is the first competition to combine Holy Quran recitation and Adhan competitions, in addition to being the largest in its field in the world.

Teks Khutbah Jumaat: Penghayatan Al-Quran Tangungjawab Kita

Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan melalui perantaraan Malaikat Jibri AS kepada Nabi Muhammad SAW. Ia mengandungi pengajaran daripada setiap aspek kehidupan. Bukan sahaja menyentuh perkara kerohanian dan akhirat, bahkan ia kaya dengan pelbagai khazanah ilmu duniawi, sesuai dengan tanggungjawab manusia sebagai khalifah Allah SWT bagi memakmurkan bumi ini. Penghayatan terhadap al-Quran ialah ciri-ciri insan yang bertakwa kepada Allah SWT.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑