Hadis Imam Nawawi: Amalan Yang Tertolak

Hadis ini dengan tegas menolak setiap perkara bidaah dan setiap perkara (dalam urusan agama) yang direka dan diada-adakan. Sebahagian ahli usul fiqah menjadikan hadis ini sebagai dasar kaedah bahawa setiap yang terlarang dinyatakan sebagai hal yang merosakkan.

Blog at WordPress.com.

Up ↑