KELAB BUKU – WASIAT IBNU QUDAMAH AL MAQDISI, Jalan Lurus Menuju Allah

WASIAT IBNU QUDAMAH AL MAQDISI Jalan Lurus Menuju Allah.

Penterjemah: Ustaz Mat Esa B. Deraman

ISBN: 9789670506548

Penerbit: Pustaka Azhar

Jumlah Mukasurat: 92

Sinopsis:

Nama sebenar beliau ialah Abu Muhammud, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al Jamath Al Maqdisi Ad Dimasyqi Al Hambali Beliau seorang ulama mazhab Hambali yang amat faqih dan mempunyai karangan yang masyhur. Dilahirkan di Jama ‘ili raitu sebuah perkampungan di kawasan Nablus, Palestin pada tahun 541H bersamaan dengan 1146M dan beliau meninggal dunia pada tahun 620H bersamaan dengan 1223M. Beliau merupakan seorang Imam yang diikuti, mujtahid dan syaikul Islam

Beliau menghafal al-Quran dan menguasainya sebelum usia balighnya. Beliau mengembara menuntut ilmu bersama dengan sepupunya Al Hafir Abdul Ghani pada tahun-561H di kota Baghdad. Beliau sempat belajar dengan Syaikh Abdul Qadir Al Jilani di madrasahnya di Baghdad selama 40 hari. Belau mempunyai ramai guru dan juga mempunyai ramai murid. Antara gurunya yang terkenal selain daripada Syaik Abdul Qadir Al Jilani ialah Ibnu Jauzi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: