Bertaubatlah Sementara Ada Usia

Bertaubat adalah wajib bagi setiap kaum muslim, baik lelaki mahupun perempuan.

 

Allah SWT berfirman yang bermaksud:

“Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya (Taubatan Nasuha)”

(At-Tahrim 66:8) 

Perintah di sini menunjukkan wajib. 

“Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah  – yakni mereka telah menjalin perjanjian dengan Allah SWT, tetapi membiarkan kitab-Nya di belakang mereka, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri – yakni Allah melupakan keadaan mereka sehingga mereka tidak dapat mencegah diri mereka sendiri dari kejahatan dan mereka tidak mengerjakan kebaikan.”

(Al-Hasyr 59:19)

Nabi SAW bersabda:

“Barangsiapa yang menyukai pertemuan dengan Allah, Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Barangsiapa yang membenci pertemuan dengan Allah, Allah pun membenci untuk bertemu dengannya.”

Allah SWT berfirman yang bermaksud: 

“Mereka itu orang-orang yang fasik, (melakukan maksiat dan melanggar perjanjian mereka).” 

(Al-Hasyr 59:19)

Ertinya, mereka keluar dari jalan hidayah, rahmat dan keampunan.

Orang fasik itu ada dua kumpulan, iaitu orang fasik yang kafir dan orang fasik yang derhaka. Orang fasik yang kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta keluar dari hidayah dan masuk ke dalam kesesatan. 

Allah SWT berfirman yang bermaksud: 

“Lantas, ia menderhakai perintah Tuhannya.”

(Al-Kahfi 18:50)

Ertinya, dia keluar dari ketaatan kepada perintah Tuhannya dengan keimanan. 

Sedangkan orang fasik penderhaka adalah orang minum khamar, memakan makanan haram, berzina, melakukan maksiat kepada Allah SWT, keluar dari jalan ibadat dan masuk ke dalam kemaksiatan; tetapi mereka tidak melakukan kemusyrikan.

Perbezaan di antara kedua-duanya adalah bahawa orang fasik yang kafir tidak diberi pengampunan kecuali dengan syahadat dan bertaubat sebelum kematiannya. Sedangkan orang fasik penderhaka diberi pengampunan dengan bertaubat dan penyesalan sebelum kematiannya. 

Sebab, setiap kemaksiatan asalnya adalah dari nafsu syahwat yang boleh diberi pengampunan, dan setiap kemusyrikan asalnya adalah dosa besar yang tidak diberi pengampunan. 

Kemaksiatan iblis asalnya adalah dari dosa besar. Anda hendaklah bertaubat dari dosa-dosa anda sebelum kematian dengan harapan Allah akan menerima diri anda. 

Allah SWT berfirman yang bermaksud: 

“Dialah Yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan.”

(Asy-Syura 42:25)

Ertinya, Dia mengampuni apa yang mereka kerjakan dengan menerima taubat mereka.

Nabi SAW bersabda:

“Orang yang bertaubat dari dosa adalah seperti orang yang tidak pernah berdosa.”

Dikisahkan, ketika seseorang melakukan dosa, dituliskan perbuatan itu di dalam buku catatannya. Pada suatu hari, dia melakukan dosa. Lalu dia mengambil buku catatannya untuk menuliskan perbuatan dosa itu, tetapi dia tidak menemui sesuatu di dalamnya selain firman Allah SWT yang bermaksud:

“Oleh kerana itu, kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan.”

(Al-Furqan 25:70)

Ertinya, tempat kemusyrikan itu diganti dengan keimanan; tempat berzina diganti dengan pemaafan; dan tempat kemaksiatan diganti dengan keterpeliharaan dan ketaatan.

Kisah Pemuda dan Umar al-Khattab

Pada suatu hari, Umar ibn al-Khattab RA lalu di hadapan penduduk Madinah. Lalu, seorang pemuda menghampirinya sambil membawa botol di sebalik bajunya. Umar bertanya, “Anak muda, apakah yang kamu bawa di balik bajumu?”

Botol itu berisi khamar, tetapi anak muda itu malu untuk mengatakannya. Di dalam hatinya, dia berdoa, “Ya Allah, janganlah Engkau membuatku malu di hadapan Umar. Janganlah Engkau membuka aibky. Tutuplah aibku di hadapannya. Aku tidak akan minum khamar lagi untuk selama-lamanya.”

Kemudian dia berkata: “Amirul Mukminin, yang saya bawa ini adalah cuka.”

Umar berkata: “Berikan kepadaku agar aku boleh melihatnya.”

Lalu, pemuda itu memperlihatkan botol tersebut di hadapan Umar. Umar kemudian melihat khamar itu benar-benar telah menjadi cuka. 

Perhatikanlah makhluk yang bertaubat kerana takut kepada makhluk yang lain, Allah SWT mengubah khamar itu menjadi cuka ketika diketahui ada pertaubatan yang ikhlas darinya. Jadi, seandainya orang yang telah melakukan maksiat  menghentikan  perbuatan kejinya, bertaubat dengan semurni-murninya (taubatan nasuha), dan menyesali perbuatannya, Allah SWT akan mengubah khamar kejahatannya dengan cuka ketaatan. 

Kisah Abu Hurairah RA dan Seorang Perempuan

Abu Hurairah RA berkata: “Pada suatu malam setelah solat Isyak, saya keluar bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba saya bertemu dengan seorang perempuan di jalan. Dia berkata, Abu Hurairah, saya telah melakukan dosa. Apakah saya masih boleh bertaubat?”

Saya bertanya: “Apakah dosa anda?”

Dia menjawab: “Saya telah berzina dan membunuh anak hasil dari zina saya.”

Saya berkata kepadanya: “Anda binasa dan telah membinasakan. Demi Allah, tidak ada pertaubatan bagi anda.”

Tiba-tiba dia jatuh pengsan. Saya pun berlalu. Lalu, berkata di dalam hati: “Saya akan membawa fatwa.”

Padahal, Rasulullah SAW ada di belakang kami. Saya kembali kepadanya dan memberitahu peristiwa itu. Baginda lantas bersabda: “Kamu binasa dan membinasakan. Pernahkah kamu mendengar ayat ini:

“Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan (alasan) yang benar (yang dibenarkan oleh syarak), dan tidak berzina; dan barangsiapa yang melakukan demikian itu, nescaya akan mendapat balasan dosanya. Akan dilipatgandakan baginya azab seksa pada hari kiamat, dan ia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina; kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti dengan kebajikan.”

(Al-Furqan 25: 68-70) 

Saya lantas keluar dan berkata: “Siapakah yang boleh menunjukkan kepada saya perempuan yang bertanyakan suatu masalah kepada saya?”

Anak-anak mengatakan: “Abu Hurairah telah tergila-gilakannya.”

Saya lantas menemui dan mengkhabarkan perkara itu kepadanya. Dia pun berteriak kegirangan dan berkata: “Saya mempunyai sebidang tanah. Saya akan menyedekahkannya kerana Allah dan Rasul-Nya.”

Kisah Utbah al-Ghulan RA Dengan Tiga Doanya

Dikisahkan, Utbah al-Ghulan RA dahulunya termasuk orang-orang fasik dan penderhaka. Dia dikenali dengan kekejiannya dan suka minum khamar. Pada suatu hari, dia masuk ke dalam majlis al-Hasan al-Basri yang sedang membahas tafsir ayat:

“Belumkan datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingati Allah.”

(Al-Hadid 57: 16)

Ertinya, belumkah datangnya saat ketakutan dalam hati mereka? Dalam menafsirkan ayat tersebut, Syeikh itu memberikan nasihat yang sangat menyentuh hati, sehingga orang ramai pun menangis. Di tengah mereka, seorang anak muda berdiri dan berkata, “Wahai orang mukmin yang paling bertakwa, apakah Allah SWT akan menerima orang fasik penderhaka seperti saya apabila bertaubat?”

Syeikh itu menjawab: “Ya, Allah akan menerima taubat dari kefasikan dan kederhakaanmu.”

Ketika Utbah al-Ghulam mendengar ucapan itu, wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya menggigil. Tiba-tiba, dia menjerit dan kemudian jatuh pengsan. Ketika dia sedar, al-Hasan mendekatinya dan membacakan bait-bait syair berikut:

“Wahai anak muda penderhaka

Kepada pemilik Arasy nan mulia, tahukah kamu

Balasan Tuhan bagi orang-orang yang derhaka?

Iaitu neraka Sa’ir…”

Utbah pun menjerit lagi sekuat-kuatnya dan jatuh pengsan. Ketika sedar, dia berkata: “Syeikh, apakah Tuhan Yang Maha Pengasih akan menerima taubat orang yang tercela seperti saya?”

Syeikh menjawab: “Adakah yang menerima taubat hamba yang berperangai kasar selain Tuhan Yang Maha Pelindung?”

Kemudian, dia mengangkat kepala dan berdoa tiga kali. Dalam doa pertama dia mengucapkan:

“Tuhanku, jika Engkau menerima taubatku dan mengampuni dosa-dosaku, muliakanlah aku dengan pemahaman dan hafalan, sehingga aku boleh menghafal setiap ilmu dan Al-Qur’an yang aku dengar.”

Dalam doa kedua dia mengucapkan:

“Tuhanku, muliakanlah aku dengan suara yang indah, sehingga setiap orang yang mendengar bacaanku akan bertambah kelembutan hatinya walaupun hati itu telah mengeras.”

Dalam doa ketiga dia mengucapkan:

“Tuhanku, muliakanlah aku dengan rezeki yang halal dan berilah aku rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.”

Allah kemudian mengabulkan semua doanya sehingga bertambah pemahaman dan hafalannya. Apabila dia membaca Al-Qur’an, setiap orang yang mendengar bacaannya terus bertaubat.

Setiap hari di dalam rumahnya ada semangkuk kuah dan roti tanpa diketahui siapa yang telah meletakkannya di situ. Dia sentiasa dalam keadaan seperti itu hingga meninggal dunia. Inilah keadaan orang yang kembali kepada Allah SWT. Sebab, Allah tidak menghilangkan pahala orang yang melakukan kebaikan. 

Seorang ulama ditanya, “Apakah jika hamba bertaubat, dia mengetahui bahawa taubatnya diterima atau ditolak?”

Dia menjawab: “Tidak ada ketentuan dalam hal itu. Namun, hal itu memiliki tanda-tanda, iaitu dia melihat dirinya dipelihara dari kemaksiatan; dia melihat kegembiraan hilang dari hatinya; dan dia melihat Tuhan menjadi saksi. Dia dekat dengan orang-orang yang melakukan baik dan jauh dari orang-orang fasik. Dia melihat sedikitnya keduniaan itu seperti berlimpah dan banyaknya amalan akhirat seperti sedikit. Dia melihat hatinya sibuk dengan perkara-perkara yang difardhukan Allah SWT.”  

Sumber: Mendidik Hati Mendekati Ilahi, Rawatan Rohani Untuk Kejayaan Hakiki oleh Imam Al-Ghazali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: