9 Anak Keturunan Syaitan

Umar bin Al-Khattab RA berkata: “Anak keturunan syaitan itu ada sembilan.”

 1. Zallitun atau zallanbur: Bertugas menggoda penghuni pasar, terutamanya para peniaga agar mereka berbohong, menipu saat yang melakukan jual-beli, membesar-besarkan maklumat tentang barang yang hendak dihiagakan dan mengurangkan kadar timbangannya. Ia juga bertugas memisahkan antara seorang ahli keluarganya dan menampakkan kepada orang tentang aib keluarganya sendiri.
 2. Watsin: Bertugas menggoda seseorang saat ditimpa musibah agar menjauhi kesabaran dalam menghadapinya. 
 3. Laqus: Bertugas menggoda seseorang agar rasa was-was saat bersuci dan semasa sedang mendirikan solat. Ia juga disebut sebagai syaitan kaum Majusi. 
 4. A’wan: Bertugas menggoda para penguasa agar melakukan kezaliman dan semena-mena. 
 5. Haffaf: Bertugas menggoda manusia untuk meminum khamar (arak). 
 6. Murrah: Bertugas menggoda manusia untuk bermain seruling. 
 7. Masuth: Bertugas menggoda manusia untuk menyampaikan berita bohong sehingga manusia menyampaikan pembohongan tersebut dari mulut ke mulut, tanpa ada bukti yang jelas. 
 8. Dasim: Bertugas menggoda manusia saat memasuki rumahnya agar tidak mengucapkan salam kepada keluarganya atau tidak menyebut nama Allah. Ini kerana perkara tersebut akan menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan hingga menjadi talak dan khulu’ (minta cerai oleh isteri), atau kekerasan dalam rumahtangga. Dalam riwayat yang lain, Dasim selalu menyertai manusia yang ketika makan dan masuk rumah tidak menyebut nama Allah. Dasim juga menyertai manusia yang menjelang tidurnya tidak mengucapkan doa dan memakai pakaian-pakaian mereka jika tidak dilipat. 
 9. Walhan: Bertugas menggoda manusia semasa wuduk dan solat serta ibadah-ibadah yang lain. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahawa Walhan bertugas menggoda manusia saat bersuci sehingga orang yang selalu boros ketika menggunakan air untuk bersuci. 

Perkara ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Talib RA bahawa Rasulullah SAW bersabda:

“Semasa berwuduk, yang bernama walhan, maka berhati-hati kamu terhadapnya.”

(HR Ali bin Abu Talib RA)

Para ulama mengatakan bahawa pengganti Laqus, Murrah dan Haffaf ialah tiga anak Iblis berikut:

 1. A’war: Bertugas menggoda manusia untuk melakukan penzinaan. Ia meniup kemaluan lelaki dan perempuan. 
 2. Wasnan: Bertugas menggoda orang agar tidur. Ia akan membebani kepala dan menarik pelupuk mata manusia agar tetap tidur dan malas menjalankan solat. Namun, ia sangat senang membantu orang untuk bangun dari tidurnya jika orang itu hendak melakukan kemaksiatan. 
 3. Abyadh:  Bertugas menggoda para Nabi dan wali. Para Nabi boleh selamat dari godaan Abyadh, tetapi para wali selalu berjuang untuk menghadapi syaitan yang diselamatkan oleh Allah SWT. Para nabi dan wali diingatkan agar selalu mengelakkan diri terperangkap akan godaan Abyadh.

Sumber: Nashaihul ‘Ibad oleh Syeikh Nawasi Al-Bantani

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: